Over Ons

Wij vertellen over onze organisatie

Over saving arms

Saving Arms is een organisatie die werkt met straatkinderen in Oeganda. Wij geloven dat ‘de arm van de Heer niet te kort is om te redden’. God is in staat om straatkinderen te bevrijden van armoede en hen te redden van de straat, ze terug te brengen in de samenleving en bij hun families. 

Onze missie

Saving Arms geeft hulp aan straatkinderen. Wij brengen hen terug in de samenleving en bij hun families. Dit doen wij door medische en sociale hulpverlening, onderdak en huisvesting en het geven van onderwijs of een vakopleiding.

Onze visie

Wij geloven dat elk kind het recht heeft op onderwijs, huisvesting en de juiste zorg. Daarom staan de behoeftes van de kinderen en jongeren bij ons centraal. Het is onze hoogste prioriteit dat er naar hen wordt geluisterd, dat zij opgroeien in een veilige omgeving. Samen met de lokale bevolking, jeugdzorg en de gemeente willen wij hulp bieden aan deze kinderen.

Hester Vahl

Hester Vahl

Secretaris

“Ik wil, met behulp van Gods kracht, tegenwicht bieden aan de uitzichtsloze levensomstandigheden van de straatkinderen”

Pieter Hazenoot

Pieter Hazenoot

Voorzitter

“Ik geloof dat de liefde van onze Heer Jezus groter is dan verslaving en armoede!”

Christel Kok

Christel Kok

Penningmeester

“Ik heb een passie voor kinderen en voor God en wil graag bijdragen aan het bevorderen van veiligheid, stabiliteit, gezondheid en het uitdelen van Gods liefde aan de straatkinderen.”