Soroti project

Hulp aan kinderen op straat

Wij mogen 30-40 jongens voorzien van een dagelijkse maaltijd, medische verzorging en kleding. Het is prachtig om te zien dat de jongens ook weer even kind kunnen zijn.

Wekelijks organiseren wij een voetbaltraining en -wedstrijd. Nadat de kinderen klaar zijn met voetballen krijgen ze de kans om zich te wassen en genieten ze van een warme maaltijd.

Wij willen hen bekend maken met de liefde van Jezus door muziek, een bemoedigende boodschap en dans. Wij willen hen leren om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf.

Wij geven de jongens een veilig onderdak, onderwijs en de juiste zorg. Het huis wordt door de jongens ‘the dream house’ genoemd. Het is een veilige plek waar momenteel acht jongens blijvend wonen. Daarnaast vangen wij vaak in overleg met jeugdzorg tijdelijk jongens op totdat we ze terug kunnen brengen bij hun familie.

Onze Droom

In de toekomst hopen wij meer straatkinderen een veilig thuis te bieden in Soroti. Wij hebben hiervoor een grote stap gezet en een stuk land gekocht. Het land is 2 hectare groot en het kost 24.000 euro. Dit bedrag betalen wij af in twee jaar.

Groente en Kippen

Op het land zullen we groenten verbouwen en kippen houden en verzorgen. Wij hopen het zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Willen jullie ons hiermee helpen? Sponsor ons dan en help ons om onderdak te geven aan de straatkinderen!

Extra Woonruimte

Wij hopen hier een extra huis te gaan bouwen zodat de jongens er kunnen gaan slapen. Daarnaast willen wij het bestaande huis aanpassen en verbouwen. Dit alles kost 12.000 euro. Wilt u ons helpen dit doel te realiseren?

Street
Children
outreach

bekijk de Video